Curs Obtenció títol de Monitor i Animador Balear

Informació

Per a l´obtenció del títol d´animador s´haurà d´aprovar l´examen. Per obtenir el títol de Monitor, a més d´aprovar l´examen, s´hauran de certificar un total de 10 hores d´experiència pràctica. Dita certificació sols la podrà realitzar un monitor amb llicència federativa de monitor en vigor.

El curs constarà d´un total de 10 hores (6 hores virtuals i 4 hores de treball individual).

- Horari de classes a través de la plataforma virtual GoToMeeting (6 hores).

Dilluns 28 de desembre de 18.00 a 21.00 hores.

Dimarts 29 de desembre de 18:00 a 21:00 hores.

- Treball individual (4 hores).

Una vegada rebut el material del curs.

- Horari examen a través de la plataforma moodle.

Dimecres 30 de desembre. La prova constarà de 20 preguntes tipus test amb una durada de 30 minuts. El test es podrà realitzar en el següent interval horari: de 10.00 20.00 hores.

Professorat: José Francisco Suárez (8 hores) i Joan Martí (2 hores de reglamentació bàsica).

Temari:

- Coneixements bàsics.
- Història dels escacs.
- Reglamentació bàsica.
- Pedagogia aplicada als escacs.

El temari s´enviarà un cop formalitzada la inscripció.

Requisits: Ser major de 16 anys.

Preu i inscripcions: El preu del curs és de 50 € (inclou drets d´examen). Al correu fbe@fbescacs.org una vegada realitzat l’abonament de la quota d´inscripció al següent número de compte: Colonya Caixa Pollença ES16 2056 0004 4910 0066 5123, indicant concepte, nom i llinatges. Més informació al telèfon 633880107.

Horari federació

Dimarts de 18:30 a 20:00 hores, excepte festius i mesos de juny, juliol i agost.

Podeu contactar per telèfon al 633880107 o al correu electrònic fbe@fbescacs.org

Col·laboracions

Si disposau d'informació per publicar o desitjau anunciar el vostre torneig a la web, podeu fer-ho enviant un correu electònic a fbe@fbescacs.org

Federació Balear d'Escacs - Pavelló Palma Arena, Av. Urugai s/n - Tel. 971 75 68 81 - fbe@fbescacs.org