Circular 3-2021

Entitats privades

1. S’entén per entitat privada una entitat entre les finalitats socials de la qual s’inclogui el foment i la pràctica dels escacs a les Illes Balears i que estigui degudament registrada a la Direcció General d’Esports.

2. La quota federativa aprovada per a les entitats a l’Assemblea General celebrada el dia 1 d’agost de 2020 per a l’any 2021 és de 50 €.

3. El pagament de la quota, indicant concepte i entitat, es pot formalitzar fent l’abonament al següent número de compte:

Colonya Caixa Pollença ES16 2056 0004 4910 0066 5123

PDFdescarrega en PDF

Documents adjunts

    No hi ha documents relacionats

Horari federació

Dimarts de 18:30 a 20:00 hores, excepte festius i mesos de juny, juliol i agost.

Podeu contactar per telèfon al 633880107 o al correu electrònic fbe@fbescacs.org

Federació Balear d'Escacs - Pavelló Palma Arena, Av. Urugai s/n - Tel. 971 75 68 81 - fbe@fbescacs.org