Circular 1-2021

Llicències

1. Els preus de les llicències per a l’any 2021 aprovats per l’Assemblea General celebrada dia 1 d’agost de 2020 són els següents:

- Llicència de club 100 €.

- Llicència de jugador absolut 40 €.

- Llicència de jugador sub-18 o sub-16 30 € (nascuts entre els anys 2003-2006).

- Llicència de jugador sub-14 (nascuts en el 2007 i posteriors):

a) Completa 30 € (permet jugar qualsevol competició federada).

b) Reduïda 15 € (permet jugar només les competicions federades on la participació estigui restringida a jugadors sub-14 o a jugadors sub-16, sempre que les bases permetin la participació de jugadors sub-14).

2. Si un jugador ha expedit primer la llicència sub-14 reduïda i després vol participar en alguna competició federada on les bases permetin la participació de jugadors sub-18 o absoluts, s’haurà d’expedir la llicència sub-14 completa abonant la diferència.

3. El pagament de les llicències es pot formalitzar a través d’un club o a nivell individual directament fent l’abonament, indicant concepte i nom complet del jugador o club, al següent número de compte:

Colonya Caixa Pollença ES16 2056 0004 4910 0066 5123

4. En compliment del que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, s’haurà d’enviar en tots els casos un correu indicant nom complet, DNI i data de naixement al correu electrònic següent:: fbe@fbescacs.org

PDFdescarrega en PDF

Documents adjunts

    No hi ha documents relacionats

Horari federació

Dimarts de 18:30 a 20:00 hores, excepte festius i mesos de juny, juliol i agost.

Podeu contactar per telèfon al 633880107 o al correu electrònic fbe@fbescacs.org

Federació Balear d'Escacs - Pavelló Palma Arena, Av. Urugai s/n - Tel. 971 75 68 81 - fbe@fbescacs.org