Circular 18-2020

Ajudes de la Delegació de Mallorca de la FBE als participants als campionat d´Espanya individual i veterans.

En no tenir representants oficials en els campionats d´Espanya individual (Absolut i femeni) i Veterans (+50 i +65), la circular 11-2020 especifica: "Una vegada es convoquin de forma oficial els diferents campionats, es regularà per mitjà de circular les ajudes als jugadors i equips balears que vulguin participar de forma lliure".

El procediment d´ajudes que atorgarà la Delegació de Mallorca de la Federació Balear d’Escacs és el següent:

- La Delegació de Mallorca de la Federació Balear d’Escacs destinarà 2.000€ en ajudes als jugadors i jugadores. Es distribuiran a través de procediment competitiu que s´especifica a continuació.

- Per poder accedir a l´ajuda, el jugador o jugadora ha d´haver disputat el darrer campionat de Mallorca de la seva categoria.

- El jugador o jugadora sols podrà sol·licitar una ajuda per cada campionat que disputi.

- La puntuació de cada jugador i jugadora serà la següent: els punts obtinguts al campionat d´Espanya corresponent + 2 punts per ser campió de Mallorca 2020 + 2 punts en cas d´aconseguir podi.

- Per a cada punt s´assignarà un valor en € en base a la fórmula següent: 2.000 €/total punts de tots els sol·licitants. Si existeixen romanents es farà una distribució seguint el mateix criteri.

- Es podran subvencionar les despeses següents dels participants: inscripció, desplaçament, allotjament (sempre que no estigui becat) i honoraris dels seus entrenadors.

- Totes les despeses per ser vàlidament justificades. S’ha de presentar les factures oficials a nom del jugador o jugadora amb el seu corresponent justificant de pagament.

- Només es podrà subvencionar la part no subvencionada per les altres ajudes de la Federació Balear d’Escacs especificades a la circular 17-2020.

- El termini per presentar la sol·licitud acaba dia 30 de novembre. S’haurà d’enviar al correu de la Federació Balear d’Escacs (fbe@fbescacs.org), juntament amb totes les factures de les despeses que vulguin ser subvencionades. Es realitzarà una única sol·licitud per dues ajudes.

- La Federació Balear d’Escacs, una vegada rebudes totes les sol·licituds, resoldrà i publicarà les ajudes que corresponen a cada jugador i jugadora.

Palma, 18 d´agost de 2020

PDFdescarrega en PDF

Documents adjunts

    No hi ha documents relacionats

Horari federació

Dimarts de 18:30 a 20:00 hores, excepte festius i mesos de juny, juliol i agost.

Podeu contactar per telèfon al 633880107 o al correu electrònic fbe@fbescacs.org

Federació Balear d'Escacs - Pavelló Palma Arena, Av. Urugai s/n - Tel. 971 75 68 81 - fbe@fbescacs.org